dr Dorota Ackermann-Szulgit, O moralności, empatii i psychopatii w ujęciu neurologicznym i społecznym

Zapraszamy do lektury!

dr Dorota Ackermann-Szulgit, O moralności, empatii i psychopatii w ujęciu neurologicznym i społecznym