Szkolenie dla pracowników działu HR

SonarHR (dwudniowe szkolenie zamknięte)

Jak zatrudnić w firmie innowacyjnych i proaktywnych pozytywnych psychopatów, jak wzmacniać użyteczne jakości pozytywnej psychopatii w aktualnym zespolenie oraz jak zabezpieczyć się przed wtargnięciem do organizacji osób z dysfunkcyjną psychopatią.

Uzyskaj szczegółowy program lub dopasuj szkolenie do potrzeb swojej firmy.